Rekisteriseloste

  • Rekisterin nimi: Kennel-Rehun verkkokaupan asiakasrekisteri
  • Rekisterinpitäjä: Kennel-Rehu Oy Teollisuuskuja 7, 49220 Siltakylä, puh (05) 343 1031, [email protected]
  • Vastuuhenkilö: Ann-Mari Riihimäki, 040 061 5683, [email protected]
  • Tallennuspaikka/ järjestelmä: Pilvitallennus / Magento, Digia PLC sekä oma palvelin / Visma Nova
  • Tietojen luokitus: Luottamuksellinen
  • Kenellä pääsy tietoihin: Kennel-Rehun henkilökunta

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, ostohistoria, toimitukset ja lokitiedot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti, paitsi käyttäjätunnusten, salasanojen ja lokien osalta luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti.

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Lokitietoa kerätään järjestelmien, palveluiden, laitteiden ja verkkoyhteyksien käytöstä.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Palveluiden tarjoamiseksi ja järjestelmien toiminnan takaamiseksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa yksittäisiä tietoja yhteistyökumppaneille myös ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi palvelujen tarjoamisen, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.